Privacybeleid

De Boetepot neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij adviseren je dit privacy statement goed door te lezen.

 

1. Wat is De Boetepot?

De Boetepot is een dienst van De Boetepot V.O.F. Met De Boetepot kun je eenvoudig en inzichtelijk de boetepot van je team beheren. De dienst van De Boetepot is toegankelijk via onze app, te vinden in de Apple Appstore en de Google Playstore. Nadat je een account hebt aangemaakt kun je als gebruiker lid worden van een team of een nieuw team aanmaken.

Ieder team heeft één beheerder. De beheerder kan voor zijn team boetes aanmaken en aan iedere boete een bepaald bedrag hangen. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor het opstarten van een betaalronde, verder informatie hierover vind je in de app en op onze website.

Alle leden van een team kunnen onderling boetes uitdelen. Wanneer speler A een boete uitdeelt aan speler B, zal speler B hier automatisch een melding van krijgen.

Ieder lid heeft inzicht het totale bedrag dat in de boetepot van het team zit. Daarnaast kan ook per lid worden gefilterd op welk bedrag dit lid heeft bijgedragen.

Alle leden hebben de mogelijkheid om vanuit de app hun openstaande ontvangen boetes te betalen. De beheerder zal hiervoor een betaalronde moeten aanmaken. De Boetepot zal bij het betalen automatisch schakelen naar de app van verschillenden banken.
In de app en op onze website is verder uitgelegd hoe de De Boetepot werkt.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie als iemand heeft besloten onze service te gebruiken.

Als u ervoor kiest om onze app te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

De termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op De boetepot, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door De Boetepot verwerkt?

Account informatie

Als je gebruikt wilt maken van De Boetepot, moet je een account aanmaken via de app van De Boetepot of kun je inloggen via je Facebook account. Tijdens het aanmaken van je account moet je je e-mailadres, voor- en achternaam en een wachtwoord invullen. Na het aanmaken van je account moet je het opgegeven e-mailadres bevestigen door in de ontvangen e-mail op de bevestigingslink te klikken. Als je wilt, kun je een profielfoto aan je account toevoegen. Daarnaast kun je jezelf een bijnaam geven.

De beheerder van het team kan de teamrekening invoeren voor het verwerken van de incasso-betalingen. De incasso-betalingen zullen worden geregeld en verwerkt door betaalprovider Mollie Payments b.v. Middels een incassomandaat machtigt de gebruiker Mollie Payments b.v. om namens De Boetepot de incasso te innen zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Informatie in overzichten

Wanneer je een team hebt aangemaakt of je hebt geaccepteerd dat iemand jou aan een team heeft toegevoegd, verwerkt De Boetepot financiële informatie zoals de hoogte van de betreffende boetes en een overzicht welke de totalen aan boetes per speler weergeeft. Met deze gegevens zal De Boetepot een bedrag uitrekenen welke een gebruiker aan het team heeft te voldoen zodra een betaalronde is gestart door de team-beheerder.

In “Openstaande boetes” kan de gebruiker een overzicht vinden van boetes welke door hen zelf zijn ingevoerd. Daarnaast vindt de gebruiker hier een lijst met boetes die aan hem zijn uitgedeeld.

Deelnemers toevoegen en uitnodigen

Je kunt deelnemers aan het team toevoegen door een ‘invite-link’ met hen te delen. Deze link mag op elke gewenste manier door de gebruiker worden gedeeld. De geadresseerde kan de uitnodiging accepteren door op de link te klikken en in te loggen met zijn account. Als hij/zij nog geen Boetepot account heeft, moet hij/zij dat eerst aanmaken voordat hij/zij deel kan nemen aan de lijst.

Als je een vriend wilt vertellen over De Boetepot kun je via de website of de app een linkje sturen. De Boetepot krijgt geen toegang tot je contactpersonen en slaat contactgegevens van vrienden waaraan jij een bericht stuurt niet op.

IP-adres en gegevens randapparatuur

Om ervoor te zorgen dat De Boetepot optimaal werkt, bijvoorbeeld om de dienst te beveiligen en de dienst te verbeteren, verzamelt De Boetepot automatisch gegenereerde informatie zoals jouw IP-adres en gegevens over de door jou gebruikte randapparatuur.

Log gegevens

We willen u informeren dat wanneer u onze Service gebruikt, we in het geval van een fout in de app gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon genaamd Log Data. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, de naam van het apparaat, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze service, de tijd en datum van uw gebruik van de service en andere statistieken .

 

3. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

Doeleinden

De Boetepot gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om jouw gebruik van de De Boetepot dienst mogelijk te maken;
  • Om statistieken op te stellen;
  • Voor beveiligingsdoeleinden en de preventie van fraude;
  • Om De Boetepot te verbeteren;
  • Om informatie over jou aan derden te verstrekken als je hiervoor toestemming hebt gegeven of als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of jurisprudentie of als dat noodzakelijk is ter bescherming van onze eigen rechten;
  • Om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de De Boetepot dienst.

Hyperlinks naar websites van derden

De Boetepot kan hyperlinks naar websites en diensten van derden bevatten. Als je op zo een link klikt, verlaat je de De Boetepot dienst en ga je naar de website van een derde partij. De Boetepot heeft geen kennis van of controle over de diensten en/of websites van derde partijen waarnaar hyperlinks verwijzen. Op het gebruik van je persoonsgegevens door die derde partijen is het privacy statement van De Boetepot niet van toepassing. De Boetepot is niet aansprakelijk voor diensten en/of websites van derde partijen. Externe serviceproviders die door de app gebruikt worden zijn:

  • Google Play-services
  • Google Analytics voor Firebase
  • Facebook

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatiegegevens. Deze worden vanaf de websites die u bezoekt naar uw browser gestuurd en opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat. Deze dienst gebruikt deze “cookies” niet expliciet. De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die “cookies” gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt gestuurd. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

5. Overdracht onderneming

De Boetepot kan haar onderneming / De Boetepot dienst overdragen aan een derde. In dat geval zullen ook jouw persoonsgegevens worden doorgegeven. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je De Boetepot daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je account verwijderd worden.

6. Beveiliging

De Boetepot neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo wordt al het verkeer over een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd.

7. Inzage en correctie

Je kunt de accountgegevens bekijken en wijzigen in je account. Als je een overzicht wilt van al je persoonsgegevens die door De Boetepot worden verwerkt, kun je dat opvragen door te mailen naar: info@deboetepot.nl

Als je wilt dat De Boetepot jouw gegevens verwijdert, kun je je account laten verwijderen. Je moet daarvoor eerst het team verlaten.

Als je account wordt verwijderd, worden je persoonsgegevens ook verwijderd, behalve gegevens met betrekking tot incasso’s uit het verleden.  Die kunnen niet verwijderd worden omdat wij verplicht zijn deze gegevens te bewaren voor onze financiële administratie.

8. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

9. Minderjarigen

Als je jonger dan 16 jaar bent, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger voor het gebruik van De Boetepot. Door een account aan te maken, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

10.Wijzigen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de dienst worden toegevoegd. Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt via de De Boetepot dienst.

11. Vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@deboetepot.nl